What's new in the family - Co je nove v rodine...

Tim and Slavka recently moved to Saskatchewan, a Canadian province. Click on the picture to see more photos.

 

Tim a Slavka sa nedavno prestahovali do provincie Saskatchewan. Kliknite na obrazok.

 

Frank, we miss you.

 

 

 

Our story has been published in Our Canada magazine.

Nas pribeh v casopise Our Canada.

Slavka's article published in the local Masthead News. Slavkin clanok v miestnych novinach.

 

Ak chcete uverejnit svoje novinky na tejto stranke, poslite Slavke material.

Back